Kỳ Đà Cản Mũi – Blockers (2018)

Zoom+ Download Views: 1

#1

Phim: Kỳ Đà Cản Mũi

Blockers (2018)

Phim Kỳ Đà Cản Mũi xoay quanh ba vị phụ huynh (Hunter, Lisa và Mitchell), những người đang cố gắng ngăn cản việc con gái của mình nếm trái cấm trong buổi Prom ở trường…